Treviona AB

Välkommen till Treviona

Vi erbjuder vår kompetens till ägare som vill ta företaget till en ny nivå.

Om oss

Treviona erbjuder värdeskapande affärsutveckling. Vi arbetar i första hand på en övergripande strategisk nivå, tillsammans med ägarna, styrelsen och ledningen. Vid behov kan vi även erbjuda våra kompetenser för specifika projekt på en operationell nivå.

Teamet har kompletterande styrkor och erfarenheter, med kunskaper inom affärsutveckling, styrelsearbete, försäljning, marknadsföring, rekrytering, organisationsutveckling och ledarskap. Det som förenar oss är en värdegrund som bygger på ansvar, professionalitet och tillit.

Med oss som samarbetspartner får du ett komplement och stöd för din nuvarande organisation. Tillsammans tar vi sikte mot framtida mål och visioner.

Hans Johansson

Internationellt meriterad företagsledare och styrelseproffs

Hans har gedigen erfarenhet från säkerhets- och bygg-branschen. Civilingenjör, VD Assa AB, Vice President Assa Abloy, President Sapa Building Systems AB samt andra styrelse- och ledningsuppdrag.

hans@treviona.se

+46 705 183660

Veli-Matti Heikkinen

Entreprenör, säljare, marknadsförare och affärsutvecklare

Veli-Matti är en erfaren företagsbyggare. Grundare av bland annat Mockfjärds Fönster. Koncernchef, VD, försäljningschef, styrelseordförande och olika styrelseuppdrag.

veli-matti@treviona.se

+46 704 802060

Marcus Weilund

Kompetent företagsbyggare och processutvecklare

Marcus har kvalificerade kunskaper och erfarenheter från försäljning, upphandling, projektledning och digitalisering inom byggbranschen. Erfarenhet som VD samt diverse styrelse- och ledningsuppdrag. Utbildad vid KTH.

marcus@treviona.se

+46 705 496940

Konceptet

Företaget kan ha en bra affärsidé eller ha en stark position på en lokal marknad, men sakna avgörande nycklar att växa. Trevionas koncept och erfarenhet är till för ägare som vill ta företaget till nya höjder. Vi arbetar med fördel även med “turn around case”.

Under hela processen arbetar Treviona systematiskt, tillsammans med och på uppdrag av ägarna och nära styrelsen samt den operativa ledningen, i syfte att säkra resan mot överenskomna mål. För att underlätta arbetet har vi med oss en verktygslåda bestående av beprövade verktyg och våra kompetenser.

Processen

1.

Gemensam målbild och intentioner

Processen inleds med framtagandet av en gemensam målbild som ligger tre till fem år fram i tiden. Här upprättas även ett ägardirektiv, där ägarnas intensioner, insatser och roller definieras. För  maximal värdeökning krävs en gemensam viljeinriktning, tydliga roller och mål samt ett strukturerat arbetssätt.

2.

Strukturuppbyggnad

Här tar det strategiska styrelsearbetet vid och en utförligare affärsplan upprättas. Planen bygger på ägarnas intentioner och tar sikte på upprättad målbild. I denna fas ligger fokus på att säkerställa processer, ledningsorganisation och lönsamhet samt skapa ett koncept för lönsam uppskalning.

3.

Uppskalning

När grunden och tillväxtkonceptet skapats och testats läggs fokus på att skala upp och vidareutveckla affären. Treviona tar fortsatt en aktiv roll i styrelsearbetet och jobbar vid behov nära den operativa ledningen. Affärsplanen med tillhörande aktiviteter och nyckeltal följs upp löpande och uppdateras i syfte att nå den gemensamma målbilden.

4.

Exit

Trevionas mål är att bli utköpt eller delta i en gemensam exit när de i planen definierade målen uppnåtts och bolaget klarar sig på egna ben.

Samarbeten

Treviona är stolt partner och har en viktig roll i utvecklandet av nedanstående företag.

Klicka på loggorna för mer information

ENWELL - Ett nytt koncept inom energilösningar för egnahem

Vattenfalls dotterbolag ENWELL, med 200 anställda och en omsättning på 450 Mkr är ett av Sveriges ledande företag inom energilösningar för fastigheter. ENWELL bildades 2013 genom ett antal bolagsköp. Under 2022 startar vi tillsammans ett nytt helhetskoncept med fokus på enkelhet och miljö. Konceptet består bland annat av försäljning och installation av klimatsmarta värmepumpar till egnahem.

enwell.se

Swedala Tak – Takläggare som växer via franchising

Swedala är grundat 2010. Fram till 2018 var verksamhetens fokus på Dalarna och i slutet 2018 startades tillväxtresan mot att bli Hela Sveriges Takmästare. Swedala rekryterar franchisetagare som är mästare på tak och kundservice. Därför kallas de för Takmästare. Tillsammans med sina yrkesskickliga takläggare möter de villaägare och monterar tak i sitt närområde. Swedala Tak och Treviona har samarbetat sedan 2018.

swedalatak.se

Sammy – Förenklar arbetsmiljöarbetet för företag och offentlig förvaltning

Sammy vann silver i SM för Ungt företagande 2017. Bolaget blev ett AB 2018. Företaget har utvecklat en applikation som förenklar och systematiserar arbetsmiljöarbetet. Appen hjälper till med bl.a. insamling, selektering och prioritering av risker i arbetsmiljön samt skapar strukturer, handlingsplaner och ansvarsfördelningar. Med Sammy kan ledningen få kontroll över arbetsplatsen. Sammy och Treviona har samarbetat sedan 2018.

MP Åkeritjänster – Bemanningsföretag som påbörjat tillväxtresan

MP Åkeritjänster är grundat 2007. Företaget är en bemanningskoncern med inriktning på personaluthyrning inom transport och logistik. MP Åkeritjänster erbjuder kompetent och engagerad personal för både akuta insatser och länge uppdrag. Målet på sikt, är att vara etablerat på alla logistiskt viktiga orter i Sverige. MP Åkeritjänster och Treviona har inlett ett samarbete i slutet av 2018.

akeritjanster.se

Kontakt

Om du önskar höra mer om oss och vårt koncept eller förutsättningslöst diskutera utveckling av ditt företag, för att om möjligt inleda ett samarbete, är du välkommen att höra av dig direkt till någon av oss Tre i Treviona. Alternativt kan du även kontakta oss via någon av de nedanstående kontaktvägarna.

Fakturering

Treviona AB

C/O Tuna redovisning AB

Stationsgatan 29

785 35 Borlänge

Sweden

Org nr: 559147-5107

VAT-nr: SE559147510701

Kontakt för affärsutveckling och övriga frågor

Email: info@treviona.se

Tel. +46 705 49 69 40